Bij een landelijke wegenbouwer is de blootstelling naar kwartsstof gemeten en beoordeeld of de gebruikte beheersmaatregelen, zoals watertoevoeging tijdens het doorslijpen van trottoirband met een bandenzaag, effecte hebben.