Een selectie van projecten die naar tevredenheid zijn opgelost:

Meten dagdosis geluid

Wat is de dagdosis geluid bij onze medewerkers die met een motorkettingzaag werken of werkzaam zijn in een productieomgeving met kunststof spuit-giet machines?

Training magazijnmedewerkers

Bij ons in het magazijn hebben de medewerkers regelmatig last van rugklachten. Zou U een training willen verzorgen om de bewustwording van onze medewerkers te vergoten zodat uitval op termijn voorkomen kan worden?

Werkplekonderzoek

We gaan verhuizen naar een nieuw pand. Zou u een advies kunnen geven over de verlichtingssterkte op de montage werkplek voor een medewerker met een visuele beperking?

Advies RIE

Bij ons bedrijf hebben problemen met het opstellen van de branche RIE. Zou u ons kunnen helpen bij de opzet en implementatie van de RIE?

Instructie ergonomische hulpmiddelen

Vanuit de RIE hebben we al een aantal ergonomische hulpmiddelen voor beeldschermwerk aangeschaft, maar met beperkt resultaat. Kunt u een instructie geven voor onze beeldschermwerkers die op de persoon is afgestemd, en een presentatie voor ons managementteam?

Meten blootstelling glaswol

Hoe groot is de blootstelling aan glaswolvezels bij onze medewerkers in de windtunnel?

Beoordeling fysieke belasting

Is de fysieke belasting acceptabel voor een onderhoudsmedewerker van een windturbine die op 80 meter hoogte werkt. En hoe groot is de energetische belasting tijdens het naar boven klimmen?

Meten blootstelling kwartstof

Bij een landelijke wegenbouwer is de blootstelling naar kwartsstof gemeten en beoordeeld of de gebruikte beheersmaatregelen, zoals watertoevoeging tijdens het doorslijpen van trottoirband met een bandenzaag, effecte hebben.