Onze Aanpak

 • Kennismakingsgesprek

  Na het eerste contact wordt een gesprek gepland bij u op het bedrijf. Tijdens dit kennismakingsgesprek nemen we uw vraagstelling en randvoorwaarden door. Uw arbo- kengetallen (RIE, verzuimgegevens, uitstroom WIA, melding beroepsziekten) zullen een onderdeel zijn van het gesprek.

 • Projectvoorstel

  Na het kennismakingsgesprek wordt een voorstel gemaakt, afgestemd op uw situatie, en voorzien van een begroting.

 • Uitvoering Opdracht

  Bij de uitvoering van de opdracht zal er periodiek contact zijn met u als opdrachtgever. Ook zal gelijktijdig beoordeeld worden hoe de risico’s op langere termijn geborgd kunnen worden.

 • Evaluatie

  Na de uitvoering van de opdracht zal er een evaluatie plaatsvinden.

Kwaliteit

Werkoptimaal hecht veel waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening. Daarom nemen wij twee maanden na de opdracht contact op met de opdrachtgever voor een tevredenheids meting. Doelgericht, effectief en betrouwbaar zijn voor Werkoptimaal uitgangspunten om duurzame resultaten te realiseren.