Werkoptimaal is een adviesbureau dat ondersteunt bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Het in kaart brengen van risico’s in diverse arbeidssituaties is ons vak. Ook adviseren we u graag om deze risico’s aan te pakken en terug te brengen tot een aanvaardbaar risico, waardoor verzuim en ongevallen worden beperkt. Zo begeleiden we uw bedrijf bij het behalen van arbo doelstellingen.

Onze diensten variëren van begeleidingstrajecten op het gebied van arbo en veiligheid tot en met het uitvoeren van bedrijfsspecifieke trainingen en opleidingen.

Werk

Bij arbeidsomstandigheden hebben we te maken met een werkplek, een werkomgeving en een medewerker die daar zo optimaal mogelijk in kan functioneren. Het is belangrijk dat er geen gezondheidsschade kan ontstaan door risico’s van de werkplek of werkomgeving. Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan het verminderen van ziekteverzuim en verhogen tevredenheid, efficiency en productiviteit.

Wij werken voor diverse beroepsgroepen, zoals: industrie, publieke sector, zorg en welzijn en MKB bedrijven,

Optimaal

Medewerkers die in een optimale werkomgeving en in een ergonomisch aangepaste werkplek werken, ervaren meer comfort en functioneren efficiënter. Ook wordt hierdoor uitval van arbeidsrisico’s zoals RSI, overbelaste ledematen of gehoorschade beperkt.

Doelgericht, effectief en betrouwbaar zijn voor Werkoptimaal uitgangspunten om duurzame resultaten te realiseren.