Artikelen door info@werkoptimaal.nl

Bouwers houden meer rekening met fysieke belasting

Volgens de inspectie van het SZW houden bouwbedrijven steeds meer rekening met fysieke belasting. In 2012 lag het aantal overtredingen op het gebied van fysieke belasting nog op 57%, terwijl dit in 2015 gedaald is naar 19%. Aangezien fysieke belasting een grote oorzaak is van arbeidsongeschiktheid binnen de bouw, heeft dit binnen de inspectie SZW […]

Brandweer: brancherichtlijn en publicatie voor veilig optreden bij asbestincidenten

Tijdens incidenten kan de brandweer te maken krijgen met asbesthoudend materiaal. Hoe de brandweer hiermee veilig en verantwoord kan omgaan, staat beschreven in de Brancherichtlijn Brandweeroptreden bij asbestincidenten en de bijbehorende publicatie Brandweeroptreden bij asbestincidenten. Brandweer: brancherichtlijn en publicatie voor veilig optreden bij asbestincidenten

Minister Asscher informeert de tweede kamer over de stand van zaken beroepsziekten

De kamerbrief, welke op 12 Januari is verzonden, beschrijft de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van beroepsziekten. De preventie van beroepsziekten wordt hierbij als een urgent aspect genoemd, mede gezien de frequentie van beroepsziekten. Onder de noemer bedrijfscultuur, kennis en bewustwording wordt het huidige beleid uitgelicht waarbij specifiek aandacht is voor gerichte […]

Graadmeter 4 van de gezondheidsraad belicht remedies nachtwerk onder gezonde arbeidsomstandigheden

De graadmeter, het periodieke bulletin van de Nederlandse Gezondheidsraad, schrijft naast onderwerpen zoals gezonde voeding ook over gezonde arbeidsomstandigheden. In deze graadmeter uit December wordt wederom aangestipt dat er nog geen aanwijsbare redemie is gevonden tegen gezondsheidsklachten door nachtwerk. De graadmeter is te downloaden vanaf de website van de Gezondheidsraad. In in eerder nieuwsbericht kunt […]

Nieuw advies gezondheidsraad over nachtwerk en gezondheidsrisico’s

Nachtwerk kan bij werknemers leiden tot gezondsheidsklachten, zowel op de korte als de lange termijn, aldus de Nederlandse gezondheidsraad. In een recent artikel van deze gezondheidsraad, gericht aan de minister, wordt een advies gegeven over de preventiemogelijkheden voor gezondheidsrisico’s bij nachtwerk. Dit artikel beschrijft welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden en wat het effect is […]

Check je werkstress Facebook App geeft inzicht in je werkstress

De Facebook app ‘check je werkstress’ is een interactive test die een indicatie kan geven van de hoeveelheid werkstress die je ervaart. De fraai vormgegeven applicatie loodst je door 3 vragen rondes waarbij wordt gefocust op signalen, oorzaken en stressbuffers aanwezig op je werksituatie. Zelf testen hoeveel werkstress jij hebt? Check je werkstress op Facebook […]