Nieuw advies gezondheidsraad over nachtwerk en gezondheidsrisico’s

Nachtwerk kan bij werknemers leiden tot gezondsheidsklachten, zowel op de korte als de lange termijn, aldus de Nederlandse gezondheidsraad. In een recent artikel van deze gezondheidsraad, gericht aan de minister, wordt een advies gegeven over de preventiemogelijkheden voor gezondheidsrisico’s bij nachtwerk. Dit artikel beschrijft welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden en wat het effect is van deze interventies. De maatregelen beschreven in het rapport zijn kortweg in vier onderdelen opgedeeld, namelijk het:

  1. Aanpassen van het ploegendienstrooster
  2. Beinvloeden van de lichtblootstelling
  3. Veranderen van gedrag en leefstijd
  4. En het innemen van (genees) middelen.

Het rapport concludeert dat werken tijdens de nachtelijke uren zoveel mogelijk beperkt dient te worden. Moet er toch gewerkt worden, dan worden voorwaarts roterende arbeidsroosters en een korte periode van slaap tijdens de nachtdienst beschreven als de meest geschikte interventies. De bewijskracht van het onderzoek is echter nog niet sterk. Ook het lange termijn effect van genoemde interventies is nog niet duidelijk.

Het artikel kan vanaf de website van de gezondheidsraad gedownload worden. Bekijk het artikel ›.

Het artikel is bekend onder de volgende referentie: Gezondheidsraad. Nachtwerk en gezondheidsrisico’s: mogelijkheden voor preventie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2015; publicatienr. 2015/25. De gezondheidsraad licht de regering voor met wetenschappelijk advies op het gebied van volksgezondheid en gezondheidsonderzoek.