Minister Asscher informeert de tweede kamer over de stand van zaken beroepsziekten

De kamerbrief, welke op 12 Januari is verzonden, beschrijft de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van beroepsziekten. De preventie van beroepsziekten wordt hierbij als een urgent aspect genoemd, mede gezien de frequentie van beroepsziekten. Onder de noemer bedrijfscultuur, kennis en bewustwording wordt het huidige beleid uitgelicht waarbij specifiek aandacht is voor gerichte preventie, onderwijs, voorlichting en het monitoren van de relatie arbeid en gezondheid.

Het artikel is te downloaden via de website van de Rijksoverheid.