Brandweer: brancherichtlijn en publicatie voor veilig optreden bij asbestincidenten

Tijdens incidenten kan de brandweer te maken krijgen met asbesthoudend materiaal. Hoe de brandweer hiermee veilig en verantwoord kan omgaan, staat beschreven in de Brancherichtlijn Brandweeroptreden bij asbestincidenten en de bijbehorende publicatie Brandweeroptreden bij asbestincidenten.

Brandweer: brancherichtlijn en publicatie voor veilig optreden bij asbestincidenten